Initiativet till SMLA har tagits av Håkan Gezelius och Thurston Brown. De är sedan många år goda vänner med ett starkt engagemang för musiken.
Thurston Brown

Rektor för Mannenberg High School i Kapstaden. Thurston leder också den framgångsrika Athlone Music Academy där målsättningen är att erbjuda musikutbild- ning. Denna har samma inriktning som SMLA. Spelar gitarr.

 

Jag vill bli fadder!
-- Skicka ett enkelt mejl till SMLA (se under Anmälan)
och avvakta presentationen av ditt fadderbarn.
Till Anmälan

 

Håkan Gzelius

Bor med sin hustru Eva sedan lång tid i Kapstaden ca fem månader om året. Före sin pensionering var Håkan VD för Sveriges Redareförening. Tidigare
bl a STIM-chef, grundare av nu drygt 50-åriga student- orkestern Kruthornen
i Uppsala, en av grundarna
av jazzklubben SWEJS i Göteborg. Spelar klarinett, Xaphoon och dragspel.

 

 

 

 

 

 

 


Inbjudan att bli Fadder till

ett musikbegåvat afrikanskt barn.

Scholarship Music Life Africa ser som sin uppgift att genom musik ge ekonomiskt utsatt ungdom i Afrika med början i Sydafrika ett alternativ till droger och kriminalitet.
xxxDu inbjuds att delta i detta med 200:- i månaden för finansiering av ett stipendium för stipendiatens musikutveckling.
xxxTvå gånger om året får du en rapport om hur det går för stipendiaten och en gång en redovisning av hur ditt stöd har använts. Dessutom har SMLA en sida
i Facebook.

SMLA accepterar endast ansökningar från skolor och institutioner som godkänts
av SMLA. Varje ansökan skall innehålla en individuell utvecklingsplan för stipendiaten. Finansieringen avser denna plan och kan gälla olika åtgärder. Stipendiaten får själv inga pengar i handen. Stipendium utgår längst till dess stipendiaten uppnått 18 år.
xxxSMLA drivs med målsättningen att hålla kostnaderna på lägsta möjliga nivå,
och inga ersättningar eller arvoden utgår till dem som är verksamma inom SMLA. Administrativ assistans lämnas av bl a Athlone Music Academy.
xxx SMLA kontrollerar fortlöpande verksamheten, men de register som krävs för detta arbete är helt konfidentiella och lämnas aldrig ut.
xxxEn fadder kan när som helst avbryta sitt fadderskap.

 

 

Music Life Africa <>> Kontakt