Du kan ta kontakt med ditt fadderbarn och hans eller hennes familj eller skola under fadderskapstiden. Och två gånger per år får du en rapport om ditt fadderbarns utveckling.

 

Du skickar ett mejl adresserat till info@musiclifeafrica.com
Anmälan ska innehålla
xxx1. Fadderns namn och adress.
xxx2. Fadderns önskemål vid valet av stipendiat – trumpetare, sångare etc. Om du inte har något önskemål, eller om ingen elev finns inom den kategori du önskat, väljer SMLA stipendiat.
xxxInbetalningsperiod: månadsvis.

När vi mottagit din anmälan utser vi en stipendiat, ditt fadderbarn. Hans eller hennes skola eller institution informeras, och ditt fadderbarn får ett särskilt diplom med uppgifter om sin fadder.
xxxDu som fadder får därefter ett mejl med information om ditt fadderbarn och hans eller hennes skola eller institution. Samtidigt får du information om det F-nummer du tillodelats och viket S-nummer stipendiaten fått.
xxxNär du fått mejlet om fadderskapet inleder du insättningen av ditt bidrag.

Inbetalningsrutin: du överför 200:- månadsvis via din internetbank

Du gör månadsvis en internetbetalning av beloppet 200:- på SMLAs konto
6694954484738
hos Handelsbanken i Göteborg. I meddelanderutan skriv in ditt F-nummer och stipendiatens S-nummer.
xxxDina inbetalningar överförs därefter månatligen från SMLA till respektive skola/institution utan några som helst avgifter och andra kostnader. Normala bankavgifter för transfereringen, från Handelsbanken till skolan/institutionen,
har kunnat elimineras med SMLAs upplägg.
xxxMottagande skola har redovisningsplikt för de belopp man mottagit, och du får årligen en redovisning av hur ditt stöd använts.
xxxDu ansvarar själv för att dina inbetalningar genomförs.

Du kan när som helst avbryta ditt fadderskap

Skicka ett mejl med texten "Jag önskar avbryta mitt fadderskap" till info@musiclifeafrica.com Vi vill dock gärna ha ditt beslut 2 - 3 månader i förväg så att vi hinner överföra fadderskapet till en ny fadder.
x

 

Music Life Africa <>> Kontakt