Initiativet till SMLA har tagits av Håkan Gezelius och Thurston Brown. De är sedan många år goda vänner med ett starkt engagemang för musiken.Thurston Brown

Rektor för Mannenberg High School i Kapstaden. Thurston leder också den framgångsrika Athlone Music Academy där målsättningen är att erbjuda musikutbild- ning. Denna har samma inriktning som SMLA. Spelar gitarr.


Jag vill bli fadder!

-- Skicka ett enkelt mejl till SMLA (se under Anmälan)
och avvakta presentationen av ditt fadderbarn

Till AnmälanHåkan Gezelius

Bor sedan lång tid i Kapstaden ca fem månader om året. Före sin pensione-ring var Håkan VD för Sveriges Redareförening. Tidigare bl a STIM-chef, grundare av nu drygt 50-åriga studentorkestern Kruthornen i Uppsala,
en av grundarna av jazzklubben SWEJS i Göteborg. Spelar klarinett, Xaphoon och dragspel.

 

 

 

 

 


Inbjudan att bli Fadder till

ett musikbegåvat afrikanskt barn.

Musik blir ett mycket effektivt alternativ till droger och kriminalitet för ekonomiskt utsatta och ekonomiskt mindre lyckligt lottade barn och unga.
Detta är huvudsyftet med projekt Scholarship Music Life Africa, SMLA.
Vi inbjuder dig och andra musikintresserade att bli fadder för ett musikbegåvat barn i Afrika. Ditt bidrag på 200:- i månaden går till ett stipendium. Vi börjar
med urvalet av stipendiater i Sydafrika.

Ditt fadderbarn stöds alltså av ett stipendium som finansierar en individuellt uppgjord plan för stipendiatens musikutveckling. Två gånger om året får du som fadder information om ditt fadderbarns utveckling samt en gång om året en redovisning av hur ditt stöd har använts. Dessutom har SMLA en sida i Facebook där du exempelvis kan läsa om nya stipendiater och dem som närmast står på tur. Du kan också lämna dina kommentarer på vår Facebooksida.

SMLA drivs med målsättningen att hålla kostnaderna på lägsta möjliga nivå,
och inga ersättningar eller arvoden utgår till dem som är versamma inom SMLA. Administrativ assistans lämnas av bl a Athlone Music Academy.

SMLA kontrollerar fortlöpande verksamheten, men de register som krävs för detta arbete är helt konfidentiella och lämnas aldrig ut.

En fadder kan när som helst avbryta sitt fadderskap.SMLA inleder sin verksamhet den 1 december 2015. Se vidare under Anmälan