Här har vi samlat 5 av de vanligaste frågorna, och ger dig kortfattade svar på dem. Finns din fråga inte med här kan du mejla den till oss: info@musiclifeafrica.com


Zebror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jag vill bli fadder!

-- Skicka ett enkelt mejl till SMLA (gå till Anmälan)
och avvakta presentationen av ditt fadderbarn

Till Anmälan

Vi finns också på Facebook - sök på SMLA.

Sjungande flicka

 

 

 

Instrument

 

 

 

 

1. Behövs det verkligen ett musikstipendium för Afrika.

Svaret är ett klart Ja! Stipendiet avser ungdom under 18 år och för denna kategori finns det mycket begränsade möjligheter att få ekonomiskt stöd för en musikutbildning. Många lever under mycket knappa förhållanden.

  1. Om nu behovet är så stort räcker det då med 200 kr i månaden?

Både ja och nej. Behovet är stort och varje bidrag hjälper. Pengarna kan användas exempelvis för att betala en särskild undervisning, inköp av instrument och noter.


Green Group

  1. Vad innebär det att vara fadder mer än att man betalar 200 i månaden ?

Detta att få en relation till ett barn i Sydafrika med vilken man har musiken som ett gemensamt intresse känns säkerligen berikande för en fadder.
xx Kanske leder fadderskapet till att man besöker Sydafrika och träffar stipendiaten och dennes familj.

  1. Kan man sända gåvor till stipendiaten?

Detta är en något känslig fråga. Man kan tyvärr inte bortse från risken att en gåva kan skapa problem för mottagaren. Pressen från den närmaste omgivningen kan bli sådan att han eller hon inte kan behålla gåvan. Detta är för övrigt skälet till att
stipendiaten inte själv får några pengar i handen.
xxVill man skänka något bör därför en kontakt först tas med SMLA.

xx5. Vad är risken för att pengarna försvinner i fel fickor?

Vi kan inte se någon risk. För att få stipendium måste eleven tillhöra en av SMLA godkänd skola/institution. En ansökan skall innehålla en individuell utvecklingsplan för eleven med angivande av hur pengarna skall användas. Pengarna betalas ut till skolan/institutionen med redovisningsplikt och inte till eleven direkt. SMLA följer upp det hela och har för verksamheten en särskilt tillsatt revisor.

 

Music Life Africa <>> Kontakt

x